ansvar-parforhold1.    Det er dit parforhold 100%
Hvis du ikke kommitter dig helt, så gør din partner det heller ikke. Et parforhold kan ikke deles i 50/50% , vi har lige store andele i at tingene ikke fungere, men der skal begge parter skal tage 100% ansvar, alt andet bliver passivitet og venten på at den anden. Faktisk bliver det til to der venter på hinanden. Måske føler du dig såret eller forbigået, overset, men hvordan gav du plads til det i første omgang. Tænk på hvorfra du lærte disse følelser i første omgang. Det er ikke en skurk i et parforhold, ligesom det ikke kun kan gøres til noget godt af den ene part. Der skal 2 til at løfte eller sænke et parforhold.

2.    Kærlighedens frugter kommer af dine handling.
Kærlighed handler om at give og det at fjerne det som skygger for kærligheden. Kærlighed handler ligeså meget om at sætte pris på sit liv, sit parforhold, sætter man ikke pris på det. Betyder kun at man ikke har taget ansvaret for at få det indrettet som man ønsker og fjernet det som ikke tjener kærligheden. Vent ikke med at tage det første skidt, det er dit hjerte åbner sig, det er her du viser dit mod og din egen troskab for dine følelser og din kærlighed. Kærligheden bor inde i dig og kun du kan tage hånd om den.

3.    Du vinder ved at risikere og våge livet
Stol på dine følelser og fornemmelser, det er de stille toner i dit indre, som du skal lytte til. Gå efter dine behov, tag hånd om det som du mener har værdi både for dig, men ikke på bekostning af andre. Det er de nye skridt der virker skræmmende, men det er også dem som føre mod nye

4.    Vær 100% ærlig og direkte
Du er nød til at være ærlig, for det som ikke bliver sagt, skaber afstand og en lukkethed imellem jer. Ligeledes er det frygt som gør at vi ikke tør sige sandheden, så jo mere frygt jo mindre kærlige følelser er der og mere skyldfølelse. Så løgn og fortielser dækker over sider af dig selv som du ikke ønsker skal komme frem, ved at tage 100% ansvar så står du frem som den du er med gode og mindre gode sider. Dette skaber tillid og du bliver vær at elske for dit mod og din ærlighed.
Desuden hvis du siger et og mener noget andet, så sender du 2 modsatrettede signaler ud, og man bliver usikker på dig og det du siger. Et gammelt ordsprog siger at vi kommer længst med at være ærlig.

5.    Livet er som du ser det
Problemet er ikke problemet, problemet er øjet der ser problemet
Den der ser problemet ejer problemet.
Hvis der er noget som ikke er så det skal være, så lav det om, ændre det til noget bedre. Hvis du ser noget der skygger for kærlighed og nærhed så tag det væk. Ingen ønsker at det skal være svært for vores partner, så ingen vil stoppe dig i at gøre tingene bedre.

6.    Anerkend din partner for, at kunne se med andre briller end dine.
Hvis ikke din partner skulle kunne udvide dit livssyn og berige dig med andre vikler og andet syn end dit på tingene, hvad er det så for et forhold?
Enighed betyder nødvendigvis ikke et godt parforhold, det betyder mere at der kan være en masse der ikke bliver udtalt, og en masse frygt for at stå alene med sine synspunkter. Så vi skal lære hele livet, det er en del af livet, så det at lære af dem vi holder af, får en større taknemmelighed, hvis vi ikke er bange for at stå uvidende overfor vores partner.

7.    Livet primære forhold er til din partner, ikke dine børn.
Det tjener ikke dine børn at de får første prioriteringen. Dit primære forhold er til din partner og vigtigt er det at i forholder jer til sammen at skabe en tryg ramme omkring børnene. Børne er i jeres varetægt og de skal have kærlighed og nærvær fra jeres kærlighed og nærvær. Det er forældrenes ansvar at give videre til børnene og ikke børnene at give eller gøre forældrene glade. Det er forældrene som skal hente næring fra mand og kvinde og de glæder som kan skabes i dette felt.

8.    Lykkens dør går udad og ikke indad.
Det er ikke din partners ansvar at gøre dig glad eller lykkelig, det er helt og holdet dit ansvar og hvis du er åben og medansvarlig, så kan din partner hoppe og springe på tungen, det ændre ikke dit liv og din tilstand. Du er nødt til at tage det fulde ansvar, og du er nødt til at imødekomme dine ønsker og drømme. Det er når vi slipper forventningerne på at andre skal tage ansvar og hånd om os, at vi bliver til de sårede børn vi var engang. Vi rammer tonerne på fortidens svigt og nederlag, disse toner skaber selvmedlidenhed og følelsen af at blive svigtet. Så tag hånd om dig selv, dine ønsker og gå forrest i at tage ansvaret for dine behov.
Når vi vil deles om ansvaret, er det fordi vi synes alene om alting,
når vi har det godt sammen, tager vi gerne det fulde ansvar.

9.    Vær den forandring du ønsker at se i verden.
”Et vis citat af Mahatma Gandhi”, for det hele starter med dig selv, ved at du går forrest. Vær accepterende og giv anderkendelse for dine partners handlinger. Anderkendelse er det rene og klare spejl som gør at vi blive bevidste om hvad vi gør af gode ting. Det er et grundlæggende behov at vi bliver set. Så når vi ser vores partners gode handlinger og anderkender dem, så giver vi energi til handlingen. Ved selv at gøre det vi ønsker af andre og anderkender det når det sker, så er vi i en positiv spiral som kan vokse.

10.   Vær respektfuld i din tale og i dine handlinger.
Hårde ord dræber respekten og når respekten ryger mister man kontakten til de kærlighed følelser og bånd. Hvis vi ikke passer på disse ”tynde bånd”, så klippes de og vores tillid ryger til vores partner. Så tag ansvaret for at tale og behandle hinanden med respekt, få nogle klare aftaler om at bryde kontakten hvis der kommer for meget temperament på banen. Tag en pause for at få hjertet med og ikke mindst forståelse og bevidsthed med.
Få skabt klare regler om hvordan i undgår de hårde ord og handlinger der kun skaber smerte og afstand.