Essens terapi handler om den nødvendige bevisthed om sig selv, sine følelser og værdier for at kunne skabe et solidt fundament for trivsel og bæredygtige relationer.
Vi er nødt til at kunne eksistere, før vi kan tale om hvordan vi ønsker at leve vores liv. Det vil sige at vi er nødt til, at have vores basis-behov i ordne. At vi tjener mere end vi bruger, at vi har et nødvendigt økonomisk råderum, samtidig med at vi har en vist nødvendigt frihed. Vi kan ikke trives hvis vi er presset økonomisk eller er underlagt strenge regler, som lægger bånd på vores ret til at kunne tale og møde verden frit.

I vores del af verden har vi ofte denne nødvendige frihed og det er denne frihed som giver grundlaget for at kunne eksistere. Herfra kan vi tage næste skridt, som går fra overlevelse til trivsel, som måske er det sværeste udviklingskridt, da det kræver at miste fodfæstet for en tid, som Søren Kierkegaard beskrev. I klar tale betyder det at slippe kontrollen og vove at gå mod et selvstændigt og mere helt liv, ad ukendte stier, fremfor at holde fast i det som er kendt og forventet.

Essens terapi hviler på et eksistentielt grundlag, og Essens terapi har sit afsæt fra gestaltterapien for hvis fokus er på det hele menneske med tanker, føleler og handlinger. Læs mere om Gestaltterapi. Men essensterapien er mere fokuseret på den bevisthed, som som kan rumme delelementerne uden at identificere sig med følelserne, tankerne og handlingerne, og derved ikke skaber afhængighed til at være noget bestemt.

Essens terapien har sit fokus på bevidsthed om hvad som er og hvad som hindre, og de niveauer af bevidsthed som føre mod en mere følelsesmæssig og social bevidsthed, foruden den kreative bevidsthed som både rummer længslen og viljen, til at sætte sejl mod ønsket om et frit og uafhængigt dynamisk liv.

Essens terapi er både en lære og en metode samt et dynamisk og universelt livssyn på livet. Universelt i at det er inkluderende både fra psykologien, filosofien, buddhismen samt den moderne forskning.