gestaltterapi-simpeltGanske simpelt kan man sige at  Gestaltterapi handler om livet i nuet.
I Gestaltterapi  som er oplevelsesorienteret, hvilket vil sige at det handler om hvad optager dig og hvad du beskæftiger dig med og der optager dig nu og her.

Der er 4 væsentlige elementer i Gestaltterapien, det er gestaltpsykologien eksistentialismen, fænomenologien, Det udover er der den østerlandsk filosofiske helhedsopfattelse, der er navnlig  taoismen og zenbuddhismen som danner fundamentet.

Det som kendetegner Gestaltterapi er, at:

  • det er et  omsorgsfuld, medfølende og ikke-dømmende møde
  • vi tror på, at det er i kontakten med andre, at vi opdager, hvem vi er.
  • den tager udgangspunkt i, at mennesket altid stræber efter at udvikle sig
  • en øget opmærksomhed og bevidsthed  er et redskab til indsigt og udvikling
  • den har et holistisk syn, og ser krop og psyke som et helhed
  • den beskæftiger sig med det åbenbare, med det der kan opleves og iagttages
  • den er kreativ og nyskabende som resultat af et åbent og nærværende møde.
  • den syntes at være konfronterende i den direkte kommunikation.
  • den er ikke analyserende eller moralsk belærende
  • den er den direkte vej til et roligt sind og et autentisk liv.

Gestaltterapien blev udviklet af psykoanalytikerne, ægteparret Fritz og Laura Perls over en årrække fra slutningen af 1930-erne frem til 1970 , hvor Fritz Perls døde.