Grundlæggeren af Gestaltterapi er Fritz Perls (Juli 1893, Berlin – March 14, 1970, Chicago) Han rigtige navn var Friedrich (Frederick) Salomon Perls. Fritz var fra Tyskland og psykiater og psykoterapeut, elev af Wilhelm Reich og Karen Horney. Han flygtede til Sydafrika i 30érne pga nazisme i og med at han var jøde. Senere tog han til USA og opfandt udtrykket “Gestaltterapi” til at identificere den form for psykoterapi, som han udviklede sammen med sin kone Laura Perls i 1940′erne og 1950′erne. Perls blev forbundet med Esalen Institute i 1964, og han boede der indtil 1969. Hans tilgang til psykoterapi, er beslægtede, men ikke identisk med Gestalt psykologi.

Som enhver god Psykoterapeut havde Fritz modstand til Psykoanalysens store Fader Sigmund Freud, denne modstand var måske den drivkraft der gjorde at han udviklede Gestaltterapien. Hvorom alting er så hviler Gestaltterapien på et ben på Sigmund Freuds Psykoanalyse. Derudover så stå Gestaltterapien solidt i den Eksistentialistiske og Humanistiske filosofi.

Den Eksistentialistiske tænkning går helt tilbage til filosoffen Søren Kierkegaard (1813-1855), som var grundlæggeren og hans efterfølgere Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) Jean-Paul Sartre og Martin Heideggers, fra vort århundrede.

Den Humanistiske retning har en del af baggrunden fra en af grundlæggerne Abraham Maslow (1908-1970).

Gestaltterapien tager sit udgangspunkt i Gestaltpsykologien, som kom frem i starten af 1900-tallet. Grundlæggerne var Kohler, Koffka og Wertheimer og med vigtige bidrag fra danskeren Rubin. I stedet for at få observationer til at passe teorier, så kiggede de på det indlysende. Fritz Perls tog udgangspunkt i det indlysende her og nu. Andre elementer som Fritz tog til sig, kom fra Zen buddhismen og Taoismen, endvidere C. G Jung´s dybdepsykologi, Jacob Moreno’s psykodrama og endelig fra kropsterapien blev Alexander Lowen’s bioenergetik. Så ved at tage det bedste og summen af det elementære skabte Frederick S. Perls grundlaget for gestaltterapien, som hurtigt vandt frem i USA da resultaterne var hurtige og brugbare.

Fundamenter og Elementerne i Gestaltterapien er:

  • Sigmund Freud’s Psykoanalysen samt Karen Horney
  • Eksistentialistisk filosofi fra Søren Kierkegaard, Friedrich Wilhelm Nietzsche, Jean-Paul Sartre og Martin Heideggers
  • Den Humanistiske Filosofi af grundlægger Abraham Maslow
  • Gestaltpsykologien fra Kohler, Koffka og Wertheimer og fra danskeren Rubin.
  • Zen buddhismen
  • Taoismen
  • C. G Jung´s dybdepsykologi
  • Jacob Moreno’s psykodrama kropsterapien blev
  • Alexander Lowen’s Bioenergetik
  • Wilhelm Reich’s kropspanserteori og Karakteranalysen.

Udbredelsen af Gestaltinstitutter I USA skete allerede i 50′erne og kom til Danmark i 70′erne men slog først i gennem i 80′erne.

Fritz metoder var meget eksperimenterende og provokerende, desuden var han direkte og pågående, dette var på mange måder også et opgør med borgerligheden og den frigørelse der skete i 60′erne. Desuden var Esalen Instituttet hvor Fritz holdt til i Californien, et slaraffenland hvor dans, kunst og eksperimenterende psykoterapi mødtes og inspirerede hinanden. Så hvor meget af vores musik i dag har rødder tilbage til soul musikken, så har Psykoterapien rødder tilbage til Fritz og hans legekammerater fra Esalen dengang.