Hvem får størst udbytte af MediMind-Therapy?

hvem-medimindDet er rigtig godt for den travle person der ved med sig selv at vedkommende ikke får tilmeldt sig hverken meditationshold eller får niveauet ned af sig selv, og ej heller får plejet sig selv med at få opfyldt egne behov.

Det er rigtig godt for den angstfyldte og bekymrede person der langt fra hviler i sig selv, fordi vedkommende er fuld af frygttanker som overskygger almindeligt velbefindende.

Det er rigtig godt for stressramte personer der er gået ned med flaget, hvor der er symptomer på psykosomatiske lidelser om at kroppen siger STOP til det alt for fortravlede liv.

Det er rigtig godt for personer der har eksamensangst, og som ligger under for omgivelsernes krav, men som i høj grad også stiller uhensigtsmæssige forventninger og præstation til sig selv.

Det er rigtig godt for personer i konflikt med sig selv, og som ikke rigtig ved hvilke ben vedkommende skal stå på, og som gentagne gange støder ind i dilemmaer, om hvilke værdier vedkommende skal stå for.

Det er rigtig godt for parforhold hvor kærligheden er blevet overset til fordel for børn og det travle praktiske liv, hvor nærværet og sensitiviteten og de varme følelser mangler.

Det er rigtig godt for personer der vil selvudvikling, og som ønsker at nå ind til en større forståelse og accept af sig selv, og opnå tilfredshed med bedre selvværd.