ledelses-coaching

Vi støtter gerne op omkring ledelse og Coaching af leder og management. Vores ledelses filosofi hviler på nogle essentielle værdier, som navnet antyder, ledelse ud fra det essentielle, det kunne kaldes ledelse med hjerte og sjæl, befriet for selvhøjtidelighed og magtspil.
Hvilket vil sige, at det er ud fra den enkelte og simple i og mellem mennesker.

Essentiel fordi det essentielle er det tætteste vi kommer hinanden og fordi vi alle rummer kimen til medmenneskelighed i det essentielle i os.

Vi arbejder med essentielle værdier som troværdighed, samhørighed, medmenneskelighed, samt ansvarlighed.

Vi er forankret i vores værdier og sammen med vores kunder skaber vi det som er brugbart og går efter det som mangler.

Vi arbejder på ledelsesplan, gruppeplan på lige fod med den enkelte i firmaet.

Vi påtager os gerne rollen som hovedentreprenør på en måde, så der er en naturlig sammenhæng i forandringerne og udviklingen og derved reducerer stress, fastholdelse og forvirring. Samt fungerer som HR afdeling for de firmaer der er for små til at have en fast HR funktion.

Vi arbejder ud fra Coaching begrebet men kalder det Mentoring, da forankring i det essentielle er et must for forandring og vækst.

Vi har partner der har en bred udbud af kurser, og skræddersyr gerne ud fra det aktuelle behov. Ligeledes har vi partner til event og de sociale begivenheder.

Personligt lederskab og kreativitet reducerer administration.

Etiske regler

Vores grundfilosofi har rødder i østerlandske og eksistentielle værdier og traditioner.
Eksistentielt fordi det handler om mening og ansvarlighed for det vi gør og det vi er i. Der er dyre konsekvenser på vores beslutninger og handlinger og i vores manglende handlinger.

Østerlandsk fordi det handler om balance og harmoni mellem mennesker, miljø og teknologi. Medmenneskelighed er måske det dyrebareste og det vi alle ønsker og stræber efter.

Overbevisning

Vi tror på at mening og at arbejdsglæde skaber positive ringe i vandet, og en god portion arbejdsglæde og tilfredshed eliminere stress og fordre det overskud der skal til for at nå længere end egen næsetip.
Desuden tro vi på at inders inde vil vi hinanden det godt, og uden selvforherligelse og nedgørelse af forskellighed, er det muligt at både at tage imod og give videre til alle bedste.

Miljø

Vi tror på at tager vi aktivt hånd om miljøet og den jord vi lever af, giver det en værdi som måske både slår viden og økonomi på længere sigt.

Vision

Der ligger stor mening i at skifte fokus fra hvem vi ønsker at handle med af økonomiske og service hensyn, til hvem i vores samhandel giver os mening og god samvittighed.

Værdier

Åbenhed skaber troværdighed, gennemskuelighed skaber stabilitet og effektivitet, enkelthed og klare simple værdibaserede mål og retningslinjer.

En sand leder, lader sig lede af hjerte og sjæl.
En sand leder, lader sig gerne aflede, for kun i forskelle kan der skelnes.
At lede er, at lade sig lede, at være leder er at lede…