_MG_2706-1Her kan du få inspiration til livet, parforholdet, åndelig praksis.
Mads skriver på bloggen om livet  360°Følg linket her: www.madsonblog.dk & www.madsvangchristensen.dk
IngeHer kan du også få inspiration til livet og parforholdet.
Inge skriver på sin blog om kærlighed og mangel på samme.Følg Linket her: www.ingehülsen.com

Praktiske oplysninger om psykoterapi & Parterapi
Konsultation
Dr.Priemes vej 2
1854 Frederiksberg

Essens Instituttet
Nykøbing-Slagelsevej 13
4560 Vig

Mads Vang Christensen tlf. 26841084
Psykoterapeut & Parterapeut

Inge Hülsen  Tlf. 60184919
Parterapeut & Coach

Terapien
Formålet med terapien er, at du finder støtte og inspiration, til at skabe den forandring du ønsker.
Et samtaleterapeutisk forløb baseres på ærlighed, tillid, engagement og samarbejde.

Samarbejdet indebærer at du er villig til:
At mærke og tale om det, der optager dine følelser og tanker.
At arbejde med dine muligheder og begrænsninger.
At undersøge dine valg og fravalg
At du undersøger din kontakt til dig selv og andre./
At undersøge hvordan og hvornår du tager ansvar og undlader at tage ansvar.

Samarbejde indebærer for terapeuten:
At vi følger psykoterapeutisk forenings etiske regler.
At vi henviser til anden ekspertise om nødvendigt.
At vi løbende efteruddanner mig og modtager supervision.

Aftaler ved terapiens opstart 
En terapitime vare 60 min.
Det er dit ansvar at overholde den aftale mødetid og det er mit ansvar at afslutte terapien.
Hvis du kommer for sent forlænges tiden ikke og skulle tiden overskrides påhviler det ikke dig.

Det at gå i terapi hos os, skal ses som en investering i livet og de forandringsprocesser er dybt forankret og derved for resten af livet.

Afbud kan gives på tlf. til Mads 26841084 og til Inge 60184919
Ved afbud senere end 24 timer før terapiaftalen betales der for den aftalte tid.
Beløbet indbetales med det samme på konto 3568 – 3430477102

Betaling 
Der betales kontant ved afslutningen af hver terapitime.
Betalingen kan efter aftale forudbetales via netbank, da skal betalingen være indbetalt 2 hverdage før terapiaftalen.

Tavshedspligt 
Tavshedspligten betyder at vi under ingen omstændigheder fortæller andre( læger, henvisende instanser, pårørende) at du går i terapi hos os, med mindre du selv ønsker det.